Terénní průzkum spokojenosti zaměstnanců

Zahajte se svými lidmi konstruktivní dialog a umožněte jim stát se spolutvůrci jejich firemního světa.  

Už jste přemýšleli o tom, že by pro vás bylo užitečné zjistit, jak se žije zaměstnancům vašeho firemního teritoria?

Chcete si potvrdit, co ve vaší firmě funguje a zaměřit oblasti oprávněné kritiky?

Zajímá vás otevřená zpětná vazba z vašeho terénu?

Pomocí 30 min. dotazníku zmapujeme území vaší organizace.

Podpoříte vzájemný vztah s vašimi zaměstnanci a zvýšíte tak jejich motivaci, loajalitu a angažovanost.  

Co vás čeká v cílové destinaci?

Získáte MAPU pracoviště, která vám pomůže pochopit:

Kdo jsou vaši lidé, na čem jim záleží a co jim chybí.

Jak vaši lidé vnímají firmu, prostředí, podmínky a pravidla.
Za co jsou vděční a co si představují jinak.

Dostanete KOMPAS ve formě doporučení:

Ty vám ukáží správný směr a dají impuls posunout se dopředu.

Těm odvážnějším pomůžeme naplánovat výpravu tam, kam se ještě neodvážili vkročit :-).

Dáme vám LUPU, která vám umožní vidět:

Které oblasti zaměstnance udržují ve firmě a kvůli kterým jsou ochotni stát se kočovníky na trhu práce nebo migrovat ke konkurenci.

Proč se po té cestě vydat s námi?

Jsme zapálení realizátoři 

Kteří vám pomohou překročit hranice a povedou vás v dobrodružné výpravě do nově objevených oblastí. 

Jsme obratní tlumočníci 

Co dokáží naslouchat řeči zaměstnanců a přeložit ji do srozumitelného jazyka vedení. 

Jsme zkušení odborníci

Kteří umí pokládat vhodné otázky, dát je do souvislostí a správně je vyhodnotit. 

Jsme profesionální průvodci procesem změny

Pomůžeme vám zorientovat se mezi jednotlivými styčnými body, vyhnout se slepým uličkám a dostat vás do cílové destinace.

Mám zájem dozvědět se více...