Ukázky některých výstupů
 

Hlavním cílem tohoto reportu je definovat úroveň schopností dosahovat pracovních výsledů, zhodnotit míru využívání či plýtvání časem a definovat rychlost zapracování se, vyrovnání se se změnami a dosahování kvality práce na nových či nestandardních úkolech.

Pro účely náboru pracovníků, příp. personálních auditů. Definuje silné a slabé stránky pracovníků při plnění pracovních úkolů. Zahrnuje test kariérních kotev a test týmových rolí, motivátory a demotivátory.

Podává celkový pohled na úroveň znalostí, schopností a osobnostních předpokladů (tzv. kompetencí) jednotlivých pracovníků nutných pro vykonávání konkrétního pracovního místa.

Podává celkový pohled na úroveň kvality činností, které každé oddělení musí zajišťovat a generovat a to z pohledu svého vedoucího pracovníka.